Prečo používať automatický baliaci stroj?

Automatizácia je nevyhnutným trendom rozvoja strojárskeho priemyslu a tiež nevyhnutnou požiadavkou prežitia a rozvoja výrobného priemyslu.Aplikácia automatizačnej technológie v strojárskom priemysle prispieva k zlepšeniu efektívnosti podnikovej výroby, zabezpečeniu kvality produktov, šetreniu výrobných nákladov a zlepšovaniu konkurencieschopnosti podnikov.Podniky vyrábajúce stroje by preto mali neustále zlepšovať aplikáciu automatizačnej techniky a efektívne zabezpečovať bezpečnosť a efektívnosť výrobných činností, ako aj trvalo udržateľný rozvoj celého odvetvia.

Výhoda:

• Podľa požadovaného tvaru a veľkosti, aby ste získali rovnaké špecifikácie balenia.

• Niektoré baliace operácie nie je možné realizovať ručným balením, je možné ich realizovať iba automatickým balením.

• Môže znížiť náročnosť práce, zlepšiť pracovné podmienky Intenzita práce pri ručnom balení je veľmi veľká, napríklad ručné balenie veľkého objemu, veľká hmotnosť výrobkov, fyzická spotreba a nebezpečné;a pri ľahkých a malých výrobkoch v dôsledku vysokej frekvencie, monotónneho pôsobenia ľahko prinúti pracovníkov ochorieť na chorobu z povolania.

• Ochrana práce, ktorá prispieva k pracovníkom pri niektorých výrobkoch, ktoré vážne ovplyvňujú zdravie, ako je napríklad vážny prach, toxické výrobky, dráždivé, rádioaktívne výrobky, s ručným balením nevyhnutne poškodia zdravie a mechanickému baleniu sa možno vyhnúť a môže účinne chrániť životné prostredie pred znečistením.

• Môže znížiť náklady na balenie, ušetriť náklady na skladovanie a prepravu voľných produktov, ako je bavlna, tabak, hodváb, konope atď., pomocou lisovacieho baliaceho stroja, lisovacie balenie, môže výrazne znížiť objem, čím sa znížia náklady na balenie. čas, vďaka veľkému objemu, šetrí skladovací priestor, znižuje náklady na skladovanie, prispieva k preprave.

• Dokáže spoľahlivo zabezpečiť hygienu výrobkov, ako je balenie potravín a liekov, podľa zákona o hygiene nie je dovolené baliť ručne, pretože by došlo k znečisteniu výrobkov a automatické balenie zamedzuje priamemu kontaktu s potravinami a liekmi a zaisťuje kvalitu hygieny. Preto je automatické balenie vhodné pre rôzne plastové kompozitné fólie alebo plastové kompozitné fólie z hliníkovej fólie, ako sú polyester / polyetylén, polyester / polypropylén atď., mali by mať určitú vzduchotesnosť, odolnosť voči tlaku a mechanickú prispôsobivosť .

Prečo používať automatický baliaci stroj

Čas odoslania: 9. novembra 2021